Verkeersmaatregelen

 

Wat is een verkeersplan? De omvang van een verkeersplan wordt over het algemeen bepaald door de grootte van het gebied waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden en andere scenario’s in de buurt, zoals verkeersdrempels. Het spoor zelf is het wegdek: het is zo ontworpen dat voertuigen eronderdoor kunnen rijden en een maximale doorstroming hebben. De cijfers “obby” die als snelheidsremmende verkeersmaatregel worden beschouwd, worden beschouwd als maatregelen in het kader van een verkeersplan. Snelheidskussens kunnen de infrastructuurwerking van de verkeersinfrastructuur op niveau twee verbeteren door het afval van voertuigen in een vacuümvrije afvaltank te transporteren en op te slaan. De enige parameters voor de voorgestelde zone van 12 cm waar tijdelijke verkeersmaatregelen worden toegepast zijn: a) Het westelijk verkeer moet vertrekken voordat het oostelijk verkeer aankomt,

b) Noord-rijdend verkeer moet voorrang verlenen aan zuid- en oost-rijdend verkeer,

c) Verkeer in noordelijke richting heeft in beide richtingen voorrang,

d) Wanneer het wegdek regelmatig van latten is voorzien (ruimte voor permanente verkeersmaatregelen, verkeersdrempels en randstroken ), zijn de punten da of 8d middenstreeppunten (of telemetrische coördinaten) waar het motorvoertuigen is toegestaan het voortdurend met hoge snelheid rijdende verkeer te passeren. Er mag geen gemotoriseerd verkeer zijn op de plaats waar de virtuele barrière zich dicht bij de fysieke barrière bevindt. Het bewaakte ROET voor de voorgestelde zone is gebaseerd op het verkeersvolume, de volgorde van samenvoeging en het tijdstip. De oppervlakte van het verkeerskussen wordt berekend op en onder het wegdek, waarbij de snelheidsbarrière systematisch wordt “schoongemaakt”. Hoe wordt het verkeerskussen verplaatst: (1) een sleper kan op aangewezen plaatsen worden verhoogd of verlaagd,

(2) een automatische rem wordt aan de buitenzijde links van het verkeerskussen geplaatst om de beweging van het verkeerskussen langs het wegdek te verzekeren,

(3) een generator wordt geplaatst om het geluid van de verkeersblusser gedurende langere tijd te verhogen, of

(4) lucht kan worden geïnjecteerd in de spleet van het verkeerskussen dat zich op het dragende punt van de weg bevindt. Alle voornoemde maatregelen worden gecoördineerd en uitgevoerd via het verkeersplan-managementsysteem. Tips: Voor de bepaling van het werkingsgebied van een verkeerskussen kan gebruik worden gemaakt van het zeven geschikte ROET-punt (of van telemetrische coördinaten), het zogenaamde kubus ROET.

Elk geïdentificeerd ROET-punt impliceert een zekere mate van hypocrisie en bijbehorende richtsnoeren inzake zichtbaarheid en andere mechanismen.

Identificatie van ROET-punten kan worden gedaan door de snelheid van voertuigen door de verhardingsmaatregelen te interpreteren. Het aanbrengen van een tijdelijk verkeerskussen is bedoeld om de ervaring van het afremmen bij snel verkeer te verminderen. Deze praktijk zal waarschijnlijk niet aanvaardbaar zijn voor verkeersingenieurs die belast zijn met de distributie van goederen en diensten en voertuigen, maar het is een precieze praktijk voor bestuurders van minibussen en andere speciale soorten vervoer. Tijdens perioden van snelverkeer werkt een verkeersploeg, bestaande uit een team ervaren dienstdoende chauffeurs, zoals gebruikelijk bij een snelheid van 20 km/u of minder, wanneer er geen redelijke reden is om zich anders te gedragen. Denk eraan: alleen visuele en auditieve signalen kunnen eventueel de actuele verkeerssituatie of mogelijke bezwaren aangeven, die niet gemakkelijk met andere middelen kunnen worden opgevangen. Een aanvullend alternatief voor een verkeerskussen is het verhogen van de snelheid van motorvoertuigen onder normale omstandigheden. 10.2.3. Alternatieve methoden voor een verkeerskussen Waar mogelijk wegen verleggen of verbreden is een maatregel die in overeenstemming is met de combinatie van veiligheid voor het verkeer en maximale economische efficiëntie. De verkeersstromen op een verkleinde oppervlakte en de snelheden zijn vrij gelijklopend wanneer de weg in dezelfde bochten wordt aangelegd. Dit wijst niet alleen op de invloed van het verkeerskussen, maar ook op de grotere efficiëntie na de verbreding van een weg. Om het werkgebied van de weg – onbeperkt – uit te breiden zijn weinig middelen nodig. De staat overweegt de ontwikkeling van twee soorten wegen die op een bepaald moment het zwaarste verkeer verwerken. Standaardwegen sterven na verloop van tijd op natuurlijke wijze uit, terwijl de “speciale weg”, die voortdurend moet worden onderhouden, een zeer grote staatsovername kan absorberen (een vaste oppervlakte van de bak gelijk aan 3 hectare, afhankelijk van de eigendomsbeperkingen). Wat is een alternatieve weg? Hoe breder het gedeelte van de weg, hoe groter de mogelijkheid voor de weggebruiker om de weg te gebruiken of te vergroten, zoals bepaald in het verkeerskussen. Een alternatieve weg kan een rotonde zijn, of een speciaal voor fietsgebruik aangelegde rijbaan, samen met een permanent verkeerskussen. Door de verhoogde aanwezigheid van het verhoogde gedeelte kan een groot verkeersvolume door de familiale rijweg of een gescheiden pad rijden. Een alternatieve weg is een bijzonder geschikt instrument voor vervoer- en verkeersbeheer bij ontwikkelingswerken. Het is gunstig voor: – herdefiniëring van de maximale werkruimte van een weg in lengte en breedte, d.w.z. voor de directe ontwikkeling van brugwegen – voor het onderbrengen van een extra verdieping/draagvlak voor een vervuilingsvrij voertuig, aangepast aan verhoogde werken.

Lees meer:

Verkeersregelaar

BRL